I-CATCH, gevestigd aan Bijloopstraat 3, 4813 HS Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens

I-CATCH

Bijloopstraat 3
4813 HS BREDA
Telefoon: 06-42861360
E-mail: info@i-catch.eu
Website: www.i-catch.eu
KVK: 20122081

2. Wanneer verwerken wij persoonsgegevens

I-CATCH verwerkt persoonsgegevens als je:

 • een workshop of training bij ons volgt;
 • ons inhuurt voor een opdracht;
 • informatie bij ons aanvraagt;
 • hebt aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen.

3. Overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • naam;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer.

4. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om:

 • via e-mail of telefoon contact met je te kunnen opnemen over je vraag of over je optie/inschrijving voor een workshop/training;
 • contact met je te onderhouden in het kader van de uitvoering van een overeenkomst voor een workshop/training die je bij ons volgt of gaat volgen;
 • je op de hoogte te houden van ons aanbod. Wij doen dit door je onze nieuwsbrief per e-mail toe te sturen.
 • je betaling af te handelen;
 • te voldoen aan wettelijke financieel-administratieve verplichtingen.

5. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

I-CATCH heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. wij raden je als ouder aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van je kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens van je kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan bent overtuigd dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@i-catch.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

6. Persoonsgegevens die we voor 11-08-2018 hebben verzameld

Als je voor 11 augustus 2018 aan een of meer van de bovengenoemde activiteiten (artikel 2) hebt deelgenomen, gaan we ervan uit dat je ons met je inschrijving of informatie-aanvraag toestemming hebt gegeven voor het opslaan en gebruiken van bovengenoemde persoonsgegevens voor bovengenoemde doelen. Vanaf 11 augustus 2018 vragen we je expliciet toestemming voor het opslaan en gebruiken van de bovenstaande persoonsgegevens voor bovengenoemde doelen.

7. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

I-CATCH bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Alle persoonsgegevens die wij registreren bewaren wij om je ook in de toekomst op de hoogte te kunnen houden over het onderwerp waar je bij ons gegevens over hebt opgevraagd.

8. Delen van persoonsgegevens met derden

I-CATCH deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden enkel als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst die we met je zijn aangegaan en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met de bedrijven die in onze opdracht jouw gegevens verwerken sluiten we een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

9. Cookies die wij gebruiken

I-CATCH gebruikt alleen technische en functionele cookies, die bedoeld zijn om de website beter te laten werken.

10. Geautomatiseerde besluitvorming

I-CATCH neemt geen geautomatiseerde besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van I-CATCH) bij betrokken is.

11. Gebruikte computerprogramma’s of systemen

I-CATCH gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen voor het opslaan en verwerken van je persoonsgegevens:

 • Microsoft Office;
 • Gmail;

12. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

I-CATCH neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jou gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@i-catch.eu.

13. Gedrag van (ingehuurde) trainers van I-CATCH

Alle (ingehuurde) trainers zullen werken volgens de privacyverklaring van I-CATCH.

14. Foto-opnamen

In incidentele gevallen worden er tijdens activiteiten van I-CATCH foto- opnamen gemaakt. Dit materiaal kunnen wij gebruiken voor illustratie van onze website, nieuwsbrieven of social media. Wij gebruiken dit materiaal alleen met expliciete schriftelijke toestemming van iedereen die in beeld komt.

15. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen door een e-mail te sturen naar info@i-catch.eu of telefonisch contact met ons op te nemen op 06-42861360. Dan kunnen wij samen kijken naar jouw wensen en mogelijkheden.

16. Klachten

Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan s.v.p. contact met ons op via info@i-catch.eu. Komen wij er samen niet uit, dan heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: autoriteitpersoonsgegevens.nl

17. Vaststelling

Deze privacyverklaring is vastgesteld en in werking getreden op 11 augustus2018.